Podaj powierzcnię dachu

Podaj grubość przegrody

strop/stropodach
otwarty nadmuch

strop (w zagęszczaniu)

dach o kącie nachylenia
do 30 st.

dach o kącie nachylenia
od 31 do 45 st.

dach o kącie nachylenia
od 46 do 65 st.

dach powyżej 65 st. lub ściana

Wyliczona gęstość

Wyliczenia